top of page

EKONOMISK FÖRENING

PhiloSophia förskola är en fristående verksamhet som drivs av en ekonomisk förening, ledd av en styrelse där rektorn ingår. Övriga medarbetare är anställda av föreningen.

Föreningens stadgar grundar sig på en idéburen verksamhet där engagerade och erfarna pedagoger, som verkligen brinner för sitt arbete och yrkesroll, har stort inflytande över sitt arbete och kan påverka utvecklingen av förskolans verksamhet.

Allt överskott återinvesteras i verksamheten, i enlighet med PhiloSophia förskola ekonomisk förenings stadgar.

bild till hemsidan JL_edited.jpg
bild till hemsidan MÖ.jpg
bild till hemsidan BL_edited.jpg

JOAKIM LUNDGREN

Ordförande

Utbildad barnskötare och beteendevetare.

Med 15 års erfarenhet  i branschen har Joakim arbetat som bl.a. verksamhetsledare med ansvar för personal och budgetering, liksom med elevhälsoarbete i grundskolan.

MARIA ÖSTERBERG

Vice ordförande

Legitimerad förskollärare och har 20 års erfarenhet av arbete i förskola.

Maria har arbetat som biträdande rektor och har även erfarenhet som tf. rektor för förskoleenhet med ca 200 barn och 60 anställda. Hon är väl bevandrad inom ledningsfrågor, budgetering och personalansvar.

BENKT
LUNDGREN

Styrelseledamot

Tidigare grundskollärare och journalist, numera pensionerad.

Med över 40 års arbetslivserfarenhet är Benkt föreningens nestor som bistår med sin erfarenhet i frågor rörande allt från ekonomi och arbetsrätt, till föreningsliv och organisation.

Ekonomisk förening: Personal
bottom of page