EKONOMISK FÖRENING

PhiloSophia förskola är en fristående verksamhet som drivs av en ekonomisk förening utan vinstintresse - överskottet återinvesteras i verksamheten. Föreningens styrelse  leder verksamheten, och övriga medarbetare är anställda av styrelsen.
Föreningens stadgar grundar sig på en idéburen verksamhet där engagerade och erfarna pedagoger, som verkligen brinner för sitt arbete och yrkesroll, har stort inflytande över sitt egna arbete och kan påverka utvecklingen av förskolans verksamhet.

bild till hemsidan JL.png

JOAKIM LUNDGREN

Ordförande, administratör

Joakim är beteendevetare med masterexamen i psykologi.
Han har över 15 års erfarenhet av arbete i förskolan, och har de senaste åren arbetat i ledningsposition.
Joakim har också på sistone arbetat med elevhälsofrågor inom grundskolan som socialpedagog.

bild till hemsidan MÖ.jpg

MARIA ÖSTERBERG

Vice ordförande, rektor

Maria är legitimerad förskollärare och har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom förskolan.
De senaste åren har hon arbetat i ledningsposition som biträdande rektor, och även som tillförordnad rektor med ansvar för tre förskolor med ca 60 anställda och 200 barn.

bild till hemsidan BL_edited.jpg

BENKT
LUNDGREN

Styrelseledamot, sekreterare

Benkt är pensionerad journalist och har tidigare arbetat som grundskollärare.
Benkt fungerar som föreningens nestor med sin långa livs- och yrkeserfarenhet, där han bistår föreningen och förskolan med ovärderlig kunskap inom bl.a. administration, ekonomi, liksom fackliga och arbetsrättsliga frågor.