AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2ZoweoQ9fqMkHX23syeBjFlxJrOyzaFr-UTMGLyJ-N2LuW3pmxfz5tpetm6NX6A_e

OM FÖRSKOLAN

Vi är belägna i den natursköna och lantliga idyllen Finsta Gård, strax utanför Rimbo

med Heliga Birgittas bönegrotta som närmaste granne.

Vi finns ut med riksväg 77, på mycket bekvämt avstånd till både E4 och E18.

 

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund är att varje barn är värdefullt och kompetent, och förskolans vision är att varje barn skall bli uppmärksammat för sina kunskaper, tankar och känslor.

Det är förskolans uppdrag att låta varje barn komma till sin rätt.

Vi arbetar utifrån målen i Läroplanen för förskolan (98/18);

Normer & Värden, Omsorg, Utveckling & Lärande, Barns Delaktighet & Inflytande, Förskola & Hem, samt

Uppföljning, utvärdering & utveckling.

Pedagogerna på PhiloSophia förskola uppskattar och bemöter samtliga barn med likvärdig respekt, hänsyn och omtanke. Vi talar inte över huvudet på barnen, eller favoriserar någon t.ex. då konflikter uppstår. Vi uppmuntrar, vägleder och utmanar barnen att försöka själva och utveckla sin självständighet. Vi anpassar återkommande undervisningen och gör den tillgänglig, för samtliga barn på förskolan. Pedagogerna ansvarar för att stimulera, undervisa och tillgodose samtliga barns behov under hela dagen.

IMG_3166.JPG
IMG_3166.JPG

press to zoom
IMG_3168.JPG
IMG_3168.JPG

press to zoom
IMG_3170.JPG
IMG_3170.JPG

press to zoom
IMG_3166.JPG
IMG_3166.JPG

press to zoom
 

VÅR FILOSOFI

Förskolan PhiloSophia tillämpar ICDP:s Vägledande Samspel som sitt praktiska förhållningssätt i det dagliga arbetet med barn, vårdnadshavare och kollegor; med noll tolerans mot våld, hot och diskriminering, och baserad på FN:s Barnkonvention.

Stiftelsen ICDP är en internationell, politiskt obunden organisation som arbetar med föräldrastöd, pedagogisk verksamhet och socialt omsorgsarbete.

ICDP baserar sitt program på bl.a. anknytningsteorin som fokuserar på samspelet, och tillhörande anknytning, mellan barn och t.ex. förälder eller pedagog, och hur känslor, tankar och upplevelser vävs samman och formar en grund till vår individuella utveckling, personlighet och sociala kompetens.


I praktiken innebär Vägledande Samspel att pedagogerna skall uppskatta och bemöta varje barn med utgångspunkt på deras trygghet och intressen – utan trygghet kan ingen människa växa eller utvecklas!

hugget i sten.png