top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2ZoweoQ9fqMkHX23syeBjFlxJrOyzaFr-UTMGLyJ-N2LuW3pmxfz5tp

VÅR VISION OCH VÄRDEGRUND

PhiloSophia förskola grundades med ett enda syfte - att skapa de bästa förutsättningarna för barn i sitt första möte med utbildning och undervisning.

En förskola där barnen kan växa, lära sig och vara kreativa varje dag.


Vår värdegrund är att varje barn är värdefullt och kompetent, och förskolans vision är att varje barn skall bli uppmärksammat för sina kunskaper, tankar och känslor.


PhiloSophia förskola arbetar utifrån målen i Läroplanen för förskolan (98/18);

Normer & Värden, Omsorg, Utveckling & Lärande, Barns Delaktighet & Inflytande, Förskola & Hem, Uppföljning, utvärdering & utveckling.

Vision och Värdegrund: Om oss
hugget%20i%20sten_edited.jpg
Vision och Värdegrund: Välkommen
bottom of page