Children's Cooking Class

MAT OCH HÄLSA

Förskolan PhiloSophia erbjuder dagligen frukost, lunch och mellanmål.

Förutom frukost, lunch och mellanmål erbjuds barnen färsk frukt

vid minst två tillfällen om dagen.

Förskolan erbjuder även specialkost för barn och medarbetare som så behöver.

PhiloSophia förskola håller också extra fokus på hälsa, som bl.a. innebär att betona vikten av motion och rörelse, liksom en sund och balanserad kost.

Barnen skall få vistas utomhus minst en gång varje dag, och de sovande barnen gör så utomhus i friska luften, året om.

Dessutom använder förskolan ett återbruk, där alla bidrag för skapande i den pedagogiska verksamheten är välkomna förutsatt förskolans rådande policy om kemikaliesmart förskola.