top of page
Söt tjej i klassrummet

VERKSAMHETEN

Verksamheten: Aktiviteter

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Förskolan PhiloSophia tillämpar ICDP:s Vägledande Samspel som sitt praktiska förhållningssätt i det dagliga arbetet med barn, vårdnadshavare och kollegor; med noll tolerans mot våld, hot och diskriminering, och baserad på FN:s Barnkonvention. Stiftelsen ICDP är en internationell, politiskt obunden organisation som arbetar med föräldrastöd, pedagogisk verksamhet och socialt omsorgsarbete.

ICDP baserar sitt program på bl.a. anknytningsteorin som fokuserar på samspelet, och tillhörande anknytning, mellan barn och vårdnadsgivare (t.ex. förälder, pedagog m.fl.) och hur känslor, tankar och upplevelser vävs samman och formar en grund till vår individuella utveckling, personlighet och sociala kompetens. I praktiken innebär Vägledande Samspel att pedagogerna skall uppskatta och bemöta varje barn med utgångspunkt på deras trygghet och intressen – utan trygghet kan ingen människa växa eller utvecklas!

ÖPPETTIDER & ERBJUDANDE

PhiloSophia förskola följer de nationella riktlinjerna för förskolors öppettider, och har öppet mellan kl. 06.00 och kl. 18.00, med reservation för öppettid fram t.o.m. kl. 19.00, vid behov från vårdnadshavare.

Barn med rätt till allmän förskola, (dvs. barn över 3 års ålder) har fr.o.m. höstterminen året de fyller 3 år rätt till 15 timmars förskola i veckan, eller 525 timmar/år, avgiftsfritt.

PhiloSophia förskola erbjuder barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande upp till 20 timmars vistelsetid per vecka, med villkorat minst 4 veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna.

PhiloSophia förskola erbjuder avgiftsfria blöjor för barnens dagliga behov på förskolan.

PhiloSophia förskola skänker överbliven mat i form av portionslådor, som kan upphämtas på daglig basis av vårdnadshavare. All överbliven mat som inte upphämtas av vårdnadshavare skänks till välgörenhet.

MAT & HÄLSA

PhiloSophia förskola håller också extra fokus på hälsa, som bl.a. innebär att betona vikten av motion och rörelse, liksom en sund och balanserad kost. Barnen skall få vistas utomhus minst en gång varje dag, och de yngre barnen sover utomhus i friska luften, året om.

Förskolan PhiloSophia erbjuder dagligen frukost, lunch och mellanmål. Förutom frukost, lunch och mellanmål erbjuds barnen färsk frukt vid minst två tillfällen om dagen.

Förskolan ansvarar även för servering av alternativa måltider för barn och medarbetare som kräver specialkost (p.g.a. överkänslighet, allergier, religiös/traditionell åskådning m.m.).


Dessutom använder förskolan ett återbruk, där alla bidrag för skapande i den pedagogiska verksamheten är välkomna förutsatt förskolans rådande policy om kemikaliesmart förskola.

bottom of page